Aplikovaná mechanika 5 prihlášok

 • Bc. Robert Jerabek
 • Kontrola zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu
 • Bc. Matus Provaznik
 • Dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie
 • Bc. Patrik Dana
 • Dynamická analýza klimatizačnej jednotky
 • Bc. Peter Miho
 • Optimalizácia a návrh premosťovacích častí na zadnej rade sedačky auta.
 • Bc. Tomas Rovny
 • Optimalizácia závesného oka metódou konečných prvkov

Energetické stroje a zariadenia 13 prihlášok

 • Kristina Dedinska
 • Výpočet výstupnej teploty chladiva z palivovej kazety jadrového reaktora VVER-440 typu V 230
 • Bc. Juraj Antol
 • Hodnotenie zmien parametrov chladiaceho okruhu pri zámene chladív
 • Robert Bettes
 • Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia
 • Bc. Lubomir Balaz
 • Spôsoby využitia energie obnoviteľných zdrojov
 • Michal Drotar
 • Návrh ustaľovacej komory aerodynamického tunela
 • Bc. Jan Hajducak
 • Voľne vírivé čerpadlo - Vortex Pump
 • Bc. Jakub Jezkovsky
 • Time-resolved PIV systems
 • Bc. Denisa Kuracinova
 • Sledovanie kavitačného opotrebenia na kovových materiáloch
 • Bc. Matej Kurilla
 • Čerpadlo do komunálnych čistiarní odpadových vôd
 • Bc. Ludovit Pogany
 • Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
 • Bc. Matus Staron
 • Hydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho stroja
 • Peter Vavro
 • Kalibrácia viacotvorových tlakových sond
 • Martina Zmijakova
 • Doprava ropy potrubím na veľkú vzdialenosť

Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel 8 prihlášok

 • Adam Gustafik
 • Výskum procesu tabletovania farmaceutických substancií
 • Bc. Miroslav Hrdy
 • Vysokošmyková granulácia farmaceutických substancií
 • Bc. Tomas Tkac
 • Analýza rovníc stlačiteľnosti partikulárneho materiálu
 • Bc. Eva Puskasova
 • Redukcia trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztokov polymérov
 • Martin Hrban
 • Výskum granulácie farmaceutických materiálov
 • Bc. Iveta Moravkova
 • Filtrácia nenewtonovskej kvapaliny
 • Bc. Veronika Rybanska
 • Návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3
 • Bc. Andrea Ondrikova
 • Výroba čpavkovej vody a návrh konštrukčných úprav pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 8 prihlášok

 • Bc. Martin Nemec
 • Vytvorenie registračného portálu pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU v Bratislave.
 • Bc. Markus Melicher
 • Komplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá Garda
 • Bc. Maros Klapac
 • Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0.
 • Bc. Erik Mikulas
 • Model predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing car
 • Bc. Michal Zrnik
 • Rádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciách
 • Juraj Bavlna
 • Automatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciu
 • Bc. Robert Mojzis
 • Diagnostika prevádzkového stavu maltézskeho mechanizmu na báze PLC
 • Bc. Jan Trnovec
 • Experimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií

Mechatronika 0 prihlášok

 • v tejto sekcii sa nenachádza žiadna schálená prihláška.

Výrobné systémy a enviromentálna technika 5 prihlášok

 • Bc. Andrea Feckova
 • Príprava a charakterizácia polyetylénových kompozitov plnených biodegradovateľným plnivom
 • Bc. Michal Chlebo
 • Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
 • Bc. Jakub Janac
 • Optimalizácia materiálového toku vo Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Bc. Andrej Hlavek
 • Laserové zváranie hliníkove strechy automobilu
 • Bc. Samuel Soltys
 • Návrh experimentálneho plánu pre výskum opotrebenia nástrojov kladivového mlyna

Dopravné a pracovné stroje 10 prihlášok

 • Bc. Samo Lonek
 • Generatívny návrh A-plochy a blatníka športového vozidla
 • Marek Drahos
 • Návrh úpravy spaľovacieho motora
 • Bc. Tomas Gergel
 • Návrh zadného náboja s víziou využitia polymérnych kompozitov
 • Bc. Peter Sokol
 • Konštrukčný návrh rámu samohybného kolesového podvozku teleskopického rýpadla
 • Bc. Stefan Lenicky
 • Konštrukčný návrh dvojstupňovej snehovej frézy pre samohybný kolesový podvozok novej generácie
 • Bc. Dominik Matovcik
 • Konštrukčný návrh triediacej lopaty pre rýpadlo s teleskopickým výložníkom
 • Bc. Michal Pajak
 • Koncepčný návrh teleskopického kolesového rýpadla novej generácie
 • Bc. David Drahos
 • Simulácia procesu synchronizácie v manuálnej prevodovke
 • Bc. Vladimir Franko
 • Vplyv parametrov pruženia na zvislú dynamiku vozidla
 • Bc. Lukas Hives
 • Brzdové stanovište (dynamometer) pre minimotor

Odborná komunikácia v cudzom jazyku 7 prihlášok

 • Tomas Matia
 • Cern
 • Bc. Dusan Slachtic
 • Generative engineering design of a headlight cover lens
 • Klaudia Jaruskova
 • Astronautennahrung
 • Lucia Hubkova
 • PROPULSION A BAS-COUT A L'AIDE DE LA ROUE DE SEGNER
 • Jan Pokorny
 • 10 most frequently used plastics in automotive industry
 • Bc. Roman Cicmanec
 • Kernenergie
 • Ronald Kuba
 • The Science of Speed