Aplikovaná mechanika

schválené prihlášky
5 prihlášok
prezentačná miestnosť
S3
predseda komisie
prof. Ing. Pavel Elesztos, CSc.
tajomník komisie
Ing. Vojtech Valkovic
členovia komisie
Ing. Vladimir Chmelko, PhD.
Ing. Miroslav Sulko, PhD.
 • Kontrola zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu
 • Cieľom práce je vykonať pevnostnú analýzu zadného ochranného zariadenia podľa predpisu EHK č. 58 revízia 2, doplnok 4.
 • person Bc. Robert Jerabek school prof. Ing. Pavel Elesztos, CSc. account_balance Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 • Dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie
 • Dynamická analýza rotačného zariadenia časti filtroventilácie
 • person Bc. Matus Provaznik school Ing. Ferdinand Havelka, PhD. account_balance Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 • Dynamická analýza klimatizačnej jednotky
 • Dynamická analýza klimatizačnej jednotky
 • person Bc. Patrik Dana school Ing. Ferdinand Havelka, PhD. account_balance Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 • Optimalizácia a návrh premosťovacích častí na zadnej rade sedačky auta.
 • Optimalizácia a návrh premosťovacích častí na zadnej rade sedačky auta.
 • person Bc. Peter Miho school Ing. Miroslav Sulko, PhD. account_balance Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 • Optimalizácia závesného oka metódou konečných prvkov
 • Optimalizácia závesného oka metódou konečných prvkov
 • person Bc. Tomas Rovny school doc. Ing. Roland Janco, PhD. account_balance Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky