Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

schválené prihlášky
8 prihlášok
prezentačná miestnosť
M318
predseda komisie
doc. Ing. Jan Vachalek, PhD.
členovia komisie
Ing. Martin Gulan, PhD.
doc. Ing. Gergely Takacs, PhD.
 • Vytvorenie registračného portálu pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU v Bratislave.
 • Vytvorenie registračného portálu pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU v Bratislave.
 • person Bc. Martin Nemec school Ing. Tomas Volensky, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Komplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá Garda
 • Cieľom práce je navrhnúť a implementovať novú architektúru siete pre časť študentského domova Mladá Garda. V samotnom návrhu sa bude porovnávať pôvodná architektúra s novou, pričom budú popísane jej značne výhody, kvôli ktorým sa celá sieť prerába.
 • person Ing. Markus Melicher school doc. Ing. Jan Vachalek, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Využitie vnorených platforiem na sledovanie pohybov na báze technológie RTLS (Real Time Locating System) v rámci konceptu Priemysel (Industry) 4.0.
 • V práci spracovávam problematiku lokalizačnej technológie RTLS (Real Time Loaating System) a navrhujem systém lokalizácie na základe využitia vnorených platforiem. Obsahom práce je aj praktická ukážka návrhu a zhodnotenie jeho prínosov v priemysle.
 • person Bc. Maros Klapac school doc. Ing. Jan Vachalek, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Model predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing car
 • Práca sa zaoberá návrhom prediktívneho riadenia rozloženia krútiaceho momentu pre pretekárske auto SGT-FE17 s nezávislým elektrickým pohonom zadných kolies.
 • person Bc. Erik Mikulas school Ing. Martin Gulan, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Rádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciách
 • Cieľom práce je ideový návrh a realizácia demonštračného pracoviska na báze PLC na prezentáciu možností bezdrôtových prenosov informácií v strojárskych aplikáciách prostredníctvom technológie RFID.
 • person Bc. Michal Zrnik school Ing. Martin Juhas, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Automatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciu
 • Cieľom práce je návrh a realizácia merania s využitím PLC na určenie pracovnej oblasti RFID čítacieho zariadenia. Výsledky umožňujú presné zadefinovanie montážnych podmienok na zabezpečenie spoľahlivej funkcie čítacieho zariadenia.
 • person Juraj Bavlna school Ing. Martin Juhas, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Diagnostika prevádzkového stavu maltézskeho mechanizmu na báze PLC
 • Práca je zameraná na analýzu prevádzkového zaťaženia mechanizmu s prerušovaným rotačným pohybom. Cieľom je využiť namerané údaje na proaktívnu diagnostiku prevádzkového stavu zariadenia.
 • person Bc. Robert Mojzis school Ing. Martin Juhas, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 • Experimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií
 • Práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou konštrukcie, hardvérového a softvérového vybavenia laboratórneho zariadenia na báze lineárneho pohonu určeného na výskum adaptívneho získavania energie z vibrácií.
 • person Bc. Jan Trnovec school Ing. Martin Gulan, PhD. account_balance Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky