Dopravné a pracovné stroje

schválené prihlášky
10 prihlášok
prezentačná miestnosť
S1
predseda komisie
prof. Ing. Miroslav Veres, PhD.
tajomník komisie
Ing. Gregor Izrael, PhD.
členovia komisie
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
doc. Ing. Lubos Magdolen, PhD.
Ing. Peter Petrak, CSc.
Ing. Pavol Slovak, PhD.
 • Generatívny návrh A-plochy a blatníka športového vozidla
 • V úvodnej časti práce je vysvetlená teória tvorby a spájania plôch v CAD softvéroch. V ďalšej časti je prakticky opísaný postup tvorby A-plochy športového vozidla a konštrukcia blatníka. V závere je overený celkový tvar z hľadiska aerodynamiky.
 • person Bc. Samo Lonek school Ing. Jana Gulanova, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Návrh úpravy spaľovacieho motora
 • V práci sa budeme zaoberať problémom s rozvodmi spaľovacieho motora s typovým označením N47D20C od firmy BMW. Cieľom práce je zdokumentovať poruchu a analyzovať jej možnú príčinu. V záverečnej časti sa budeme venovať návrhu konštrukčného riešenia.
 • person Marek Drahos school Ing. Peter Petrak, CSc. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Návrh zadného náboja s víziou využitia polymérnych kompozitov
 • Práca je zameraná na návrh zadného náboja v prostredí CAD a CAE. Optimalizovaný konštrukčný návrh zadného náboja bude následne porovnávaný s využitím polymérnych kompozitov.
 • person Bc. Tomas Gergel school Ing. Jozef Bucha, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Konštrukčný návrh rámu samohybného kolesového podvozku teleskopického rýpadla
 • Práca sa zaoberá návrhom rámu samohybného kolesového podvozku pre mobilný pracovný stroj novej generácie. Práca obsahuje konštrukčný návrh rámu, stabilizačných podpier, predného trojbodového závesu spolu s funkčnými výpočtami a pevnostnými analýzami.
 • person Bc. Peter Sokol school doc. Ing. Izidor Mazurkievic, CSc. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Konštrukčný návrh dvojstupňovej snehovej frézy pre samohybný kolesový podvozok novej generácie
 • Cieľom práce je konštrukčný návrh snehovej dvojstupňovej frézy pre samohybný kolesový podvozok novej generácie. Súčasťou konštrukčného návrhu je i CAD model frézy. V práci sú zahrnuté funkčné výpočty a prílohu tvorí požadovaná výkresová dokumentácia.
 • person Bc. Stefan Lenicky school prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Konštrukčný návrh triediacej lopaty pre rýpadlo s teleskopickým výložníkom
 • Práca sa zaoberá konštrukčným návrhom triediacej lopaty určenej pre samohybný pracovný stroj novej generácie. Obsah pozostáva z konštrukčného 3D návrhu konštrukcie triediacej lopaty, triediaceho koša, jeho pohonu a tiež dimenzovania hlavných častí.
 • person Bc. Dominik Matovcik school prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Koncepčný návrh teleskopického kolesového rýpadla novej generácie
 • Cieľom práce je koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie, kt. je špecifické výberom a usporiadaním jednotlivých modulov tak, aby sa zlepšili sledované vlastnosti vozidla. Obsah tvoria funkčné výpočty, CAD model i technická dokumentácia.
 • person Bc. Michal Pajak school doc. Ing. Izidor Mazurkievic, CSc. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Simulácia procesu synchronizácie v manuálnej prevodovke
 • Práca sa zameriava na proces radenia a synchronizácie v manuálnej prevodovke a jeho simuláciu, za účelom analýzy procesu a možného zvýšenia efektívnosti.
 • person Bc. David Drahos school doc. Ing. Lubos Magdolen, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Vplyv parametrov pruženia na zvislú dynamiku vozidla
 • Práca sa zaoberá vytvorením virtuálneho vozidla Volkswagen Up v programe ADAMS Car. Vytvorený model vozidla je naladený a použitý na simulácie prejazdu cez prekážky a porovnávaný s nameranými údajmi prejazdu reálneho vozidla.
 • person Bc. Vladimir Franko school Ing. Jozef Bucha, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • Brzdové stanovište (dynamometer) pre minimotor
 • Práca sa zaoberá spôsobmi brzdenia spaľovacieho motora ako aj návrhom regulovaného brzdového stanovišťa pre minimotor, ktorý by mohol byť použitý vo vozidle FME Racing Teamu.
 • person Bc. Lukas Hives school Ing. Andrej Chribik, PhD. account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania