Energetické stroje a zariadenia

schválené prihlášky
13 prihlášok
prezentačná miestnosť
357
predseda komisie
prof. Ing. Frantisek Urban, CSc.
tajomník komisie
Ing. Jaroslav Sustek, PhD.
členovia komisie
doc. Ing. Branislav Knizat, CSc.
Ing. Jozef Bereznai, PhD.
 • Výpočet výstupnej teploty chladiva z palivovej kazety jadrového reaktora VVER-440 typu V 230
 • Výpočet výstupnej teploty chladiva z palivovej kazety jadrového reaktora a jej následné porovnanie s hodnotou teploty odčítanou termočlánkom a s hodnotou výslednej teploty.
 • person Kristina Dedinska school prof. Ing. Frantisek Urban, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Hodnotenie zmien parametrov chladiaceho okruhu pri zámene chladív
 • Hodnotenie zmien parametrov chladiaceho okruhu pri zámene chladív
 • person Bc. Juraj Antol school doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia
 • Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia
 • person Robert Bettes school Ing. Peter Mlynar, PhD. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Spôsoby využitia energie obnoviteľných zdrojov
 • Spôsoby využitia energie obnoviteľných zdrojov
 • person Bc. Lubomir Balaz school prof. Ing. Michal Varchola, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Návrh ustaľovacej komory aerodynamického tunela
 • Návrh ustaľovacej komory aerodynamického tunela
 • person Michal Drotar school Ing. Jozef Bereznai, PhD. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Voľne vírivé čerpadlo - Vortex Pump
 • Voľne vírivé čerpadlo - Vortex Pump
 • person Bc. Jan Hajducak school prof. Ing. Michal Varchola, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Time-resolved PIV systems
 • Time-resolved PIV systems
 • person Bc. Jakub Jezkovsky school Ing. Marek Mlkvik, PhD. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Sledovanie kavitačného opotrebenia na kovových materiáloch
 • Sledovanie kavitačného opotrebenia na kovových materiáloch
 • person Bc. Denisa Kuracinova school Ing. Marek Mlkvik, PhD. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Čerpadlo do komunálnych čistiarní odpadových vôd
 • Čerpadlo do komunálnych čistiarní odpadových vôd
 • person Bc. Matej Kurilla school doc. Ing. Branislav Knizat, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
 • Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
 • person Bc. Ludovit Pogany school doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Hydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho stroja
 • Hydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho stroja
 • person Bc. Matus Staron school prof. Ing. Michal Varchola, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Kalibrácia viacotvorových tlakových sond
 • Kalibrácia viacotvorových tlakových sond
 • person Peter Vavro school Ing. Jozef Bereznai, PhD. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Doprava ropy potrubím na veľkú vzdialenosť
 • Doprava ropy potrubím na veľkú vzdialenosť
 • person Martina Zmijakova school doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. account_balance Ústav energetických strojov a zariadení