Mechatronika

schválené prihlášky
0 prihlášok
prezentačná miestnosť
319
predseda komisie
prof. Ing. Milos Musil, CSc.
tajomník komisie
Ing. Matus Margetin, PhD.
členovia komisie
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.
Ing. Martin Garan, PhD.
  • v tejto sekcii sa nenachádza žiadna schálená prihláška.