Odborná komunikácia v cudzom jazyku

schválené prihlášky
7 prihlášok
prezentačná miestnosť
416
predseda komisie
PhDr. Anna Kucharikova, CSc.
tajomník komisie
Mgr. Tatiana Suniarova
členovia komisie
Bc. John Peter Blight
prof. Ing. Stanislav Ziaran, CSc.
Mgr. Katarina Vassalova
 • Cern
 • Opis a strucna charakteristika vedeckeho pracoviska CERN
 • person Tomas Matia school Bc. John Peter Blight account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Generative engineering design of a headlight cover lens
 • Report deals with creating of a headlight cover lens model using CATIA V6 software while maintaining methodology of advanced approach used in computer aided design.
 • person Bc. Dusan Slachtic school Mgr. Jana Lokajova account_balance Ústav energetických strojov a zariadení
 • Astronautennahrung
 • V tejto práci sa v krátkosti venujem histórii stravovania na kozmických lodiach a vesmírnej stanice ISS, ale hlavne som sa zamerala na súčasnú situáciu, z akých základných typov pozostáva "vesmírne jedlo".
 • person Klaudia Jaruskova school Mgr. Tatiana Suniarova account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 • PROPULSION A BAS-COUT A L'AIDE DE LA ROUE DE SEGNER
 • praca pojdenava o Segnerovom kolese, jeho konstrukcii, fungovani a vyuziti v praxi
 • person Lucia Hubkova school Mgr. Katarina Vassalova account_balance Ústav jazykov a športu
 • 10 most frequently used plastics in automotive industry
 • The aim of my work is to list, describe and compare some of the most frequently used plastics in the automotive industry and explain why the use of plastics in cars has an increasing tendency.
 • person Jan Pokorny school PhDr. Anna Kucharikova, CSc. account_balance Ústav technológií a materiálov
 • Kernenergie
 • Kernenergie
 • person Bc. Roman Cicmanec school Mgr. Tatiana Suniarova account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • The Science of Speed
 • The Science of Speed
 • person Ronald Kuba school Mgr. Tatiana Suniarova account_balance Ústav dopravnej techniky a konštruovania