Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

schválené prihlášky
8 prihlášok
prezentačná miestnosť
412
predseda komisie
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
tajomník komisie
Ing. Frantisek Dzianik, PhD.
členovia komisie
Ing. Peter Peciar, PhD.
prof. Ing. Marian Peciar, PhD.
Ing. Martin Juriga, PhD.
 • Výskum procesu tabletovania farmaceutických substancií
 • Práca je zameraná na experimentálne určenie vplyvu vlhkosti materiálu a rýchlosti lisovania na vlastnosti tabliet
 • person Adam Gustafik school Ing. Peter Peciar, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Vysokošmyková granulácia farmaceutických substancií
 • Práca ja zameraná na klasifikáciu farmaceutických materiálov vo forme práškov a na ich následné spracovanie pomocou vysokošmykovej granulácie do aglomerátov pre ďalšie technológie v procese výroby tabliet.
 • person Bc. Miroslav Hrdy school Ing. Peter Peciar, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Analýza rovníc stlačiteľnosti partikulárneho materiálu
 • Táto práca sa zaoberá problematikou jednoosového lisovania partikulárnych materiálov. Bližšie sú v nej rozobraté najčastejšie používané rovnice stlačiteľnosti a najvýznamnejšie faktory vstupujúce do procesu tabletovania.
 • person Bc. Tomas Tkac school Ing. Peter Peciar, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Redukcia trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztokov polymérov
 • Práca pojednáva o princípe turbulentného prúdenia kvapaliny v rúre s kruhovým prierezom a v medzikruží. Cieľom práce je poukázať na možnosti zníženia spotreby mechanickej energie redukciou trecieho odporu pridávaním vhodných aditív.
 • person Bc. Eva Puskasova school Ing. Frantisek Dzianik, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Výskum granulácie farmaceutických materiálov
 • Práca opisuje spracovanie práškovej zmesi, cez mikrogranulát až do podoby tuhej liekovej formy s definovaným množstvom aktívnej farmaceutickej látky používanej ako medikament na zníženie bolesti a horúčky.
 • person Martin Hrban school Ing. Oliver Macho account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Filtrácia nenewtonovskej kvapaliny
 • Experimentálne zisťovanie vlastností nenewtonovskej kvapaliny.
 • person Bc. Iveta Moravkova school Ing. Frantisek Dzianik, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3
 • Práca je zameraná na návrh chladiča slabej kyseliny na prevádzke KD3.
 • person Bc. Veronika Rybanska school Ing. Martin Juriga, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva
 • Výroba čpavkovej vody a návrh konštrukčných úprav pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky
 • Výroba čpavkovej vody a návrh konštrukčných úprav pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky
 • person Bc. Andrea Ondrikova school Ing. Martin Juriga, PhD. account_balance Ústav procesného inžinierstva