Výrobné systémy a enviromentálna technika

schválené prihlášky
5 prihlášok
prezentačná miestnosť
423
predseda komisie
doc. Ing. Marcela Pokusova, PhD.
tajomník komisie
doc. Ing. Vladimir Jerz, CSc.
členovia komisie
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
doc. Ing. Marian Kralik, CSc.
doc. Ing. Peter Krizan, PhD.
 • Príprava a charakterizácia polyetylénových kompozitov plnených biodegradovateľným plnivom
 • Cieľom štúdia je príprava a charakterizácia PE kompozitov s prídavkom biodegradovateľného plniva. Výsledkom by mal byť konštrukčný, alebo obalový materiál s nižším dopadom na environmentálne zaťaženie.
 • person Bc. Andrea Feckova school Mgr. Zdenko Spitalsky, PhD. account_balance Ústav technológií a materiálov
 • Aplikácia postupov Rapid Prototyping & Tooling v etape vývoja liatych nástrojov
 • Výroba modelového zariadenia pomocou postupov rapid prototyping
 • person Bc. Michal Chlebo school doc. Ing. Marcela Pokusova, PhD. account_balance Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 • Optimalizácia materiálového toku vo Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Táto práca je zameraná na proces optimalizácie materiálového toku, kontrolu a následnú úpravu uloženia dielov v paletách s cieľom dosiahnutia úspor v oblasti dopravy materiálu do podniku a jeho uskladnenia.
 • person Bc. Jakub Janac school doc. Ing. Vladimir Jerz, CSc. account_balance Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 • Laserové zváranie hliníkove strechy automobilu
 • Optimalizácia procesu zvárania
 • person Bc. Andrej Hlavek school Ing. Andrej Cervenan, PhD. account_balance Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 • Návrh experimentálneho plánu pre výskum opotrebenia nástrojov kladivového mlyna
 • Táto práca je zameraná na návrh experimentálneho plánu pre výskum vplývajúcich parametrov pôsobiacich na opotrebenie nástrojov kladivového mlyna. Experiment je navrhnutý pre testovanie v prevádzke, ktorá vyrába pelety.
 • person Bc. Samuel Soltys school doc. Ing. Peter Krizan, PhD. account_balance Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality